DNLA Tehotiimit

Meillä on useita apuja tähän. DNLA Tehotiimit on pienten yritysten, yksiköiden, osastojen, työryhmien, tiimien tms. toimintaa ja asenteita selvittävä hyvin perusteellinen, tulostukseltaan selkeä ja havainnollinen kartoitus ja analyysiväline.

DNLA Tehotiimin avulla selviää ryhmän käsitys yksilötasolla sen omasta tehokkuudesta, motivaatiosta, organisaation osaamisesta ja toiminnasta, yhteistyön sujuvuudesta, yrityskulttuurista, ympäristöstä, eturistiriidoista, tiimin vetäjän toiminnasta sekä tiimin tai työryhmän johtamisesta. Kutakin aluetta kuvataan ja selvitetään useiden eri tekijöiden avulla. Kaikkiaan tekijöitä on kymmeniä. Näin saadaan kattava ja hyvin tarkkakin käsitys ryhmän sisäisestä tilasta.

Tätä työkalua käytetään ongelmien kartoituksessa sekä toiminnan tehostamisessa nopeana, objektiivisena ja suhteellisen edullisena vaihtoehtona.  Tätä voidaan käyttää itse, ellei haluta ulkopuolista konsulttia taloon, mutta konsultille se on suorastaan erinomainen työkalu kehittämistoimien suuntaajaksi.  Tällä selviää hankauskohdat ja kunnossa olevat seikat aiheittain, mutta myös henkilöittäin, jos osallistujat niin haluavat.

Jo toimiville tiimeille meillä on erinomainen ja käytännönläheinen apuväline Tiltu– tiimityön laatuarvio.  Hyvin helppo apu tiimien omaan käyttöön itseohjautuvuuden, tehokkuuden ja työn laadun kehittämiseksi.  Tiimien, työryhmien, osastojen ja yksiköiden johtamiseen meillä on myös työkaluja. Yhteydenotto »