Author's posts

Työilmapiiri ja työhyvinvointi

Uusi tuotteemme StaffViewer on ainutlaatuinen. Se osoittaa esimiehille jatkuvasti heidän oman yksikön osalta työhyvinvoinnin alueella tapahtuvat muutokset. Näin epätoivottuihin muutoksiin pystytään heti puuttumaan.

DNLA Tehotiimit

Onko teidän organisaatiossanne ryhmiä, joissa kaikki ei suju niin kuin olisi toivottavaa? ”Tehotiimit” on pienten yritysten, yksiköiden, osastojen, työryhmien, tiimien tms. toimintaa ja asenteita selvittävä havainnollinen kartoitus ja analyysiväline.

Ontuvatko rekrytoinnit?

Näin ei tarvitse olla. Meiltä systemaattinen ja ohjattu prosessi sekä laatusertifioidut työkalut avuksi. Meidän palvelujamme ovat käyttäneet niin alan konsultit kuin pörssiyhtiöt. Mikset sinäkin?